Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2019

00:29
00:28
3676 d7ee 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastepywilcze stepywilcze
00:28
1634 27fb 500
Reposted fromhrafn hrafn viastepywilcze stepywilcze
00:27

mom: how u today

me

Edvard Munch

Despair, 1829.

Oil on canvas

36 1/4 x 26 1/2” (92 x 67 cm)

00:25
7165 b649 500
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viakotfica kotfica
00:23
4535 f97d
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viakotfica kotfica
00:21
Reposted fromshakeme shakeme viakotfica kotfica
00:21
5157 5d61 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakotfica kotfica
00:20
5406 e0c1 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakotfica kotfica
00:18
3598 6c06 500
Reposted frommiststueck miststueck viakotfica kotfica
00:16
7538 b766 500
Reposted fromteijakool teijakool viakotfica kotfica
00:15
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.

— Katarzyna Nosowska
— — Katarzyna Nosowska
Reposted fromwujcioBat wujcioBat viakotfica kotfica
00:12
00:12
00:11
4782 ab99 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viafelicka felicka
00:07
2849 eb8f 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viakotfica kotfica
00:06
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viafajnychnielubie fajnychnielubie
00:05
7812 b39a 500
Reposted fromnutt nutt viakotfica kotfica
00:01
7305 84d5
Reposted fromsarazation sarazation viakotfica kotfica
00:00
8614 6956 500
Reposted fromfapucino fapucino viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl