Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2016

13:07
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaarwenan1 arwenan1
13:07
3326 a4c9
Reposted fromnyaako nyaako viaarwenan1 arwenan1
13:06

Najbardziej wyczekiwane prezenty na Mikołajki? Proszę bardzo:

1. Możliwość przespania całej zimy
2. Karta podarunkowa z 40 dodatkowymi godzinami do wykorzystania przez 12 miesięcy
3. Poczucie sensu
4. Fiolka pewności siebie (do wielokrotnego zastosowania)
5. Pakiet drugich szans
6. 20 milionów dolarów

Reposted fromoll oll vialadies-warriors ladies-warriors
13:04
5705 c36b
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viavictorian victorian
13:04

December 03 2016

20:45
20:45
5009 9183
20:44
6786 a03e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaWilk-i-lew Wilk-i-lew
20:44
20:44
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viacoldwater coldwater
20:33
20:32
W najbardziej nieoczekiwanym momencie dopada cię myśl, że nic nie umiesz, jesteś nic niewarta, nie dasz rady. To właśnie lęk wynikający z braku poczucia bezpieczeństwa w dzieciństwie. Dzieci alkoholików żyją w konflikcie, bo z jednej strony chcą pokazać światu, jakie są samodzielne i silne, z drugiej często placzą bezradnie w kącie.
— Magdalena Cielecka
Reposted frommhsa mhsa viapotrzask potrzask
20:31
5419 431d
Reposted fromweightless weightless viapotrzask potrzask
20:30
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać; to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm.
— Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
20:30
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea
20:24
4930 14e6
20:23
20:23
9998 3657
20:22
8873 43b9 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viavictorian victorian
20:12
4395 5b7f 500
Reposted fromicarus-bot icarus-bot viasummerstar summerstar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl