Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2018

13:02
3877 2836 500
Reposted frompulperybka pulperybka
13:01
Najważniejszym krokiem na drodze ku koncentracji to nauczyć się być samemu, nie czytając, nie słuchając radia, nie paląc ani nie pijąc. Umieć się skoncentrować znaczy umieć być sam z sobą - a to jest właśnie warunkiem zdolności kochania. Jeżeli jestem przywiązany do drugiego człowieka, ponieważ nie potrafię stać na własnych nogach, on lub ona mogą być moim ratunkiem w życiu, ale tego rodzaju związek nie jest miłością. Brzmi to jak paradoks, ale umiejętność przebywania samemu jest warunkiem zdolności kochania. Każdy, kto spróbuje być sam z sobą, przekona się, jakie to trudne. Będzie niespokojny, podekscytowany albo nawet dozna poważnego lęku.
— " O sztuce miłości", Erich Fromm
13:00
Jedną z rzeczy, których się nauczyłem, jedną z zasad, które musiałem sobie wpoić, jest to, żeby nie żałować. Nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno narzekać na coś czego nie ma, co nie istnieje rozumiesz? Nie ma żadnego “gdyby”, nie ma “mogłem”, i nie ma “jakbym”. Nie ma przeszłości ani przyszłości. A wiesz dlaczego? Bo to, mój przyjacielu, po prostu nie istnieje.
— Paweł Leśniak ‘Przed Północą’ (via polskie-zdania)
Reposted fromwounded-monster wounded-monster viaPicki91 Picki91
12:58
8607 8cf3
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
12:57
6265 1e94
Reposted from4777727772 4777727772 viaPicki91 Picki91
12:56
Twoim celem jest koncentrowanie się na swoich zaletach, wiara we własne siły, miłość do siebie samego, nieingerowanie w sprawy innych ludzi, pokonywanie tego, z czym najtrudniej jest ci sobie poradzić. I wzięcie odpowiedzialności za siebie
— Stuart Wilde
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viaPicki91 Picki91
12:56
4230 42f7
Reposted fromnextsms nextsms viaPicki91 Picki91
12:56
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
12:55
7199 6e85 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaPicki91 Picki91
12:54
12:54
6135 a368
Reposted frompulperybka pulperybka
12:53
5753 bd37 500
Reposted fromtfu tfu vialadies-warriors ladies-warriors
12:52
3416 bd3d
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
12:51
12:51
5225 6789 500
Reposted frompulperybka pulperybka
12:51
5259 b14a
Reposted frompulperybka pulperybka
12:50
Lubię piękne słowa i ładne obrazki. I wino też lubię. I zapach kawy. I ciepło kubka z herbatą. Uwielbiam długie letnie wieczory ubrane w kojącą melodię w stylu Indie Folk. Spacery, nocną ciszę i zgiełk miasta w dzień. Kocham obserwować świat, który mnie otacza i snuć refleksje. Ludzi też lubię, chociaż nie wiem dlaczego tak często od nich uciekam w bezpieczną ciszę i ładne obrazki.
— pomruki.soup.io
Reposted frompomruki pomruki viaPicki91 Picki91
12:49
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

12:49
4041 7f08 500
Reposted fromdivi divi viapulperybka pulperybka
12:46
8146 2639
Reposted frompulperybka pulperybka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl