Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

12:34
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaPicki91 Picki91
12:34
7821 bab2 500
sorry
Reposted fromslightlystressed slightlystressed viakotfica kotfica
12:31
W życiu poznajesz ludzi. O niektórych nigdy więcej nie pomyślisz. U innych, zastanawiasz się co u nich słychać. U jeszcze innych - zastanawiasz się czy kiedykolwiek myślą o tobie. Są też tacy, o których nie chcesz nigdy więcej pomyśleć. Ale to robisz.
— Clive Staples Lewis.
Reposted fromnutt nutt viakotfica kotfica
12:31
7580 9c93 500
Reposted fromRowena Rowena viaPicki91 Picki91
12:31
5935 f1e5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaPicki91 Picki91
12:29
Reposted fromFlau Flau viakotfica kotfica
12:27
4834 6880
Reposted fromkarahippie karahippie viakotfica kotfica
12:26
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaPicki91 Picki91
12:26
3917 ce18
Reposted fromsarazation sarazation viaPicki91 Picki91
12:25
7572 12cb 500
Reposted fromtfu tfu viagrawklasy grawklasy
12:23
1782 8a33 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
12:12
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakotfica kotfica
12:10
10:02
09:41
4170 deca
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittledina littledina
09:41
5476 c44c 500
Reposted fromtwice twice vialittledina littledina
09:38
09:36
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaPicki91 Picki91
09:05
6336 ecbd 500
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
08:27

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl