Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2016

12:05
9815 b6c6
Reposted frompulperybka pulperybka
12:05
2236 723c 500
Reposted fromrol rol viapotrzask potrzask
12:04
0474 5dc7
Reposted fromugly-or-ugly ugly-or-ugly viapotrzask potrzask
12:02
11:57
7880 0d61
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viaarwenan1 arwenan1
11:56
1511 c857
Reposted fromretaliate retaliate vialynxlynx lynxlynx
11:55
5711 2f76 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaZlaKobieta ZlaKobieta
11:54
0769 5982 500
Reposted fromrol rol vialynxlynx lynxlynx

October 01 2016

22:05
1791 f187 500
Reposted frommagat magat viafelicka felicka
22:05
7294 eebe
Reposted frompulperybka pulperybka
22:05
22:02
7167 5acf
art. Andrea Benson
22:02
Reposted fromshakeme shakeme viavictorian victorian
22:01
7389 74c8
Reposted fromliczbapi liczbapi viavictorian victorian
22:01
0105 c900
Reposted fromiamstrong iamstrong viavictorian victorian
22:00
22:00
Nie oczekuję, iż przyjaciółka będzie zawsze dla mnie i jak mam kryzys, to wpadnę do niej w środku nocy bez zapowiedzi, a ona zapyta: "Chcesz pogadać, wódki czy spać?". Tak jak pytała 15 lat temu, kiedy mieszkała w pokoju obok w akademiku. Rozumiem, że ma na przykład nową pracę, która ją pochłania, nowego faceta czy malutkie dziecko. Mądra przyjaciółka się nie obraża z tego powodu, że nie jest już pępkiem świata, bo w przyjaźni chodzi przede wszystkim o wzajemność, o wymianę. Więc zamiast mieć pretensje, że ta druga wciąż "tokuje" o zupkach i kupkach i jedyne, co ma do zaoferowania, to "wpadnij do mnie", mogę rzeczywiście do niej pojechać, zająć się dzieckiem, żeby ona mogła się wykąpać, zrobić zakupy. I nie czuję się wtedy ani wykorzystana, ani odsunięta, bo wiele było takich sytuacji w życiu, kiedy ona była dla mnie. I wiem, że jeszcze takie będą.
— psychoterapeutka Ewa Chalimoniuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaefemerycznyglut efemerycznyglut
21:59
7222 7864 500
Reposted fromSowaSowa SowaSowa viawdeszczubzy wdeszczubzy
21:59
8300 ffd1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasummerstar summerstar
21:58
0237 496f
Reposted fromfor-witches for-witches
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl