Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

14:03
5615 ddaf
Reposted fromdandelion-head dandelion-head viaPicki91 Picki91
14:03
Czasem tak mnie to wszystko męczy, że nawet nie mam siły źle się czuć.
— Charles Bukowski
14:02

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viakotfica kotfica
14:02
9211 53eb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakotfica kotfica
14:00
9207 92b3 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viamaali maali
13:59
1000 2f32
Reposted frommoomins moomins viaPicki91 Picki91
13:58
3011 f4e0 500
Reposted fromhagis hagis viafelicka felicka
13:58
3227 2dc5
Reposted fromhysterie hysterie vialittledina littledina
13:58
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll vialittledina littledina
13:44
4839 5a18 500

roseydoux:

The Blue Sky Maiden (1967)

Reposted frombitner bitner viafelicka felicka
13:44
6260 fdb7
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaPicki91 Picki91
13:44
Nie ma spotkań przypadkowych, przypadkowych relacji lub przypadkowych przyzwyczajeń. Wszystko w życiu ma swój cichy cel.
— nonecares.soup.
Reposted fromnonecares nonecares viaPicki91 Picki91
13:44
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via skinnyyoungassanddrugs)
Reposted fromsoplica soplica viaPicki91 Picki91
13:44
6408 331b
Reposted fromkarahippie karahippie viaPicki91 Picki91
11:34
2116 9492
Reposted fromjelonek jelonek viaPicki91 Picki91

October 13 2017

13:43
6875 e898 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaPicki91 Picki91
13:43
13:43
Zawsze powtarzam, że nie wierzę w prawdziwą miłość, ale, że zostawiam drzwi uchylone, bo nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby ktoś zechciał pewnego dnia udowodnić mi, że się mylę
— Jay Asher
Reposted frompastelina pastelina viakotfica kotfica
13:42
3368 bf08 500
Reposted fromAlcea Alcea vialadies-warriors ladies-warriors
13:36
1233 b6b7
Reposted fromnyaako nyaako viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl