Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

15:07
5631 79af
Reposted from777727772 777727772 viagrawklasy grawklasy
15:06
15:06
1206 c3e2 500
Reposted fromfinnglas finnglas viabubblegumbitch bubblegumbitch
14:47
5266 1f80 500
Flicka Elisa
Reposted fromPoranny Poranny viabubblegumbitch bubblegumbitch
14:46
3678 5c0a 500
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viafelicka felicka

February 06 2018

12:44
12:44
12:25
3244 13e1
Reposted fromolaosa olaosa viakotfica kotfica
12:21
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viakotfica kotfica
12:19
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności.
To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.
I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej.
Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
— Maciej Bennewicz, Żyj wystarczająco dobrze
Reposted fromtomowa tomowa viakotfica kotfica
11:58
0919 ecbc 500
11:46
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viakotfica kotfica
11:44
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viakotfica kotfica

February 03 2018

16:03
9588 41df 500
15:58
9611 bc11

January 31 2018

15:46
5046 96d2 500

dark—entries:

Macclesfield Cemetery, May 2013.

15:44
5054 93be 500

flawlessbeautyqueens:

I was very nervous as to how it would be received, but literally the first night that it came out, I got recognized on the street—I was living in New York at the time, so you’re on the street a lot. To see that amping up, people recognizing you everywhere, and just seeing face to face how people felt about the show and how much it meant to them, it was wild!

January 28 2018

14:42

vendettafrank:

if someone made me a playlist and said smth along the lines “this is for you” or “these songs reminds me of you” i would literally combust

January 25 2018

22:32
I am a lover without a lover. I am lovely and lonely and I belong deeply to myself.
Warsan Shire (via wordsnquotes)
22:32
He is a crime
i would gladly commit
Viola CN (via wordsnquotes)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl