Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

15:57
6657 5f70 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
15:56
4286 788a 500
14:39
Reposted frommr-absentia mr-absentia viafelicka felicka

March 08 2018

16:28
7594 7434 500

aprillikesthings:

kearunning:

coolthingoftheday:

Bonsai apple tree growing a full-sized apple.

A perfect balance of extremely impressive and completely ridiculous.

Apple trees are DETERMINED. My parents planted a twig of an apple tree, and that first year it grew one apple. And the whole thing was bent over from the weight of it. It had one job and by God it was gonna do it.

Reposted fromscarlet-void scarlet-void viafelicka felicka
16:25
8342 dfc8 500
16:25
3783 6b98
Reposted fromoblivious oblivious viagrawklasy grawklasy
16:22
Edmund Charles Tarbell, Preparing for the Matinee, 1907 Indianapolis Museum of Art at Newfields
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
16:15
16:13
1561 7456
Reposted fromnoticeable noticeable viagrawklasy grawklasy
16:11
4481 3d9f 500

February 16 2018

15:07
5631 79af
Reposted from4777727772 4777727772 viagrawklasy grawklasy
15:06
15:06
14:47
5266 1f80 500
Flicka Elisa
14:46
3678 5c0a 500
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viafelicka felicka

February 06 2018

12:44
12:44
12:25
3244 13e1
Reposted fromolaosa olaosa viakotfica kotfica
12:21
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viakotfica kotfica
12:19
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności.
To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.
I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej.
Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
— Maciej Bennewicz, Żyj wystarczająco dobrze
Reposted fromtomowa tomowa viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl